Gebruiksvoorwaarden

1. 1. Aanvaarding van de voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van Getflix (de "service") die door Digiport OU wordt geleverd, is uitsluitend onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. U zult de service niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens deze Voorwaarden. Door gebruik te maken van de service accepteert u de voorwaarden en disclaimers in deze kennisgeving volledig. Als u deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, dient u het gebruik van de dienst onmiddellijk te staken.

2. 2. Advies

De inhoud van de Getflix-website en de bijbehorende service vormen geen advies en mogen niet worden gebruikt om een beslissing te nemen of na te laten.

3. 3. Verandering van gebruik

Digiport OU behoudt zich het recht voor:

  • de dienst of een deel ervan (tijdelijk of permanent) te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en u bevestigt dat Digiport OU niet aansprakelijk is voor een dergelijke wijziging of verwijdering, en
  • deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, en uw voortgezette gebruik van de dienst na eventuele wijzigingen zal worden beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging.

4. 4. Restituties

Digiport OU verstrekt geen terugbetalingen voor "change of mind" redenen of andere redenen of problemen die buiten onze controle vallen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • wijzigingen die door diensten van derden worden aangebracht en die het functioneren van de dienst verhinderen.
  • wijzigingen die door de netwerkproviders worden aangebracht en die het functioneren van de dienst verhinderen.
  • het wettelijk worden geïnstrueerd om ondersteuning voor specifieke diensten van derden te verwijderen of de dienst geheel of gedeeltelijk af te sluiten.
  • verandering van gedachten bij de klant.

Digiport OU biedt een 14 dagen durende gratis proefperiode voor klanten om de Getflix-service te evalueren voordat ze een aankoopbeslissing nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de service geschikt is voor hen tijdens de gratis proefperiode en voordat ze een aankoop doen. Digiport OU zorgt alleen voor terugbetaling:

  • voor onjuiste kosten zoals dubbele betalingen of frauduleuze transacties, of
  • naar het oordeel van de directie van Digiport OU.

Alle vragen over facturering, inclusief geschillen, moeten worden gericht aan het Getflix Support team. Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, kan Digiport OU niet reageren op vragen over facturering die direct of publiekelijk (bijvoorbeeld via Social Media) worden gesteld.

De Getflix-website kan links bevatten naar websites van derden die door anderen worden gecontroleerd en onderhouden. Een link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.

6.1.

Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Website en de inhoud ervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp van de Website, tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes die verband houden met de Website) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Digiport OU of worden anderszins gebruikt door Digiport OU zoals toegestaan door de wet.

6.2.

Bij de toegang tot de dienst gaat u ermee akkoord dat u de inhoud uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult gebruiken. De inhoud mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

7. 7. Ontkenningen en beperking van aansprakelijkheid

7.1.

De dienst wordt geleverd op AS IS en AS AVAILABLE basis zonder enige expliciete of impliciete verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

7.2.

Voor zover wettelijk toegestaan is Digiport OU niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of wat voor schade dan ook (inclusief maar niet beperkt tot verlies van zaken, kansen, gegevens, winst) die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de dienst.

7.3.

Digiport OU geeft geen garantie dat de functionaliteit van de service ononderbroken of foutloos is, dat defecten worden verholpen of dat de service of de servers die deze beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of iets anders dat schadelijk of destructief kan zijn.

7.4.

Niets in deze Voorwaarden mag zodanig worden geïnterpreteerd dat de aansprakelijkheid van Digiport OU voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Digiport OU of die van haar medewerkers of agenten wordt uitgesloten of beperkt.

8. 8. Recht op annulering of weigering van de dienst

Digiport OU behoudt zich het recht voor om, zonder terugbetaling, de service van een klant te annuleren en zijn account te sluiten of de service te weigeren wegens ongepast gedrag zoals bepaald door het management van Digiport OU, naar eigen goeddunken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • opzettelijk misbruik van onze dienst, met inbegrip van activiteiten zoals het hacken of het gebruiken van onze systemen om dos- of ddos-aanvallen uit te voeren.
  • misbruik, denigrerend of agressief gedrag ten opzichte van een lid van het personeel van Digiport OU of andere klanten van Digiport OU.

9. 10. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Digiport OU en haar werknemers en agenten te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven in verband met vorderingen of acties tegen Digiport OU die voortvloeien uit een schending door u van deze Voorwaarden of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van de dienst.

10. 10. Scheiding

Indien een van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal een dergelijke voorwaarde worden verbroken en zullen de overige Voorwaarden blijven bestaan en volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

11. 11. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt in alle opzichten beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario en de wetten van Canada die daarin van toepassing zijn.

12. 12. Contact opnemen met ons

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, de praktijken van deze site of uw omgang met deze site, neem dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2014.

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te geven op onze website. Door verder te surfen op deze site geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer details, waaronder hoe u uw voorkeuren kunt wijzigen, kunt u ons Privacybeleid lezen.